Pääkirjoitus

4.4.2018 10.00

Saavutettavuus edistyy oivalluksin

Kirsi Airikka

Tampereen seurakunnissa on tehty pitkään työtä esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseksi. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi seurakuntayhtymään Saavutettavuuden seurantaryhmän vuonna 2009, ja työryhmä on toiminut aktiivisesti siitä lähtien.

Ensimmäisen esteettömyysohjelmansa seurakuntayhtymä sai vuonna 2010, ja sen päivittäminen on parhaillaan työn alla. Iso edistysaskel on myös ollut saavutettavuusvastaavien nimeäminen yksiköihin viime vuonna.

Työryhmä on järjestänyt työntekijöille koulutuksia sekä tuottanut materiaalia saavutettavuustietouden lisäämiseksi seurakuntayhtymässä. Kirkoissa ja muissa seurakuntien tiloissa on vuosien varrella järjestetty katselmuksia ja tehty monenlaisia korjauksia ja parannuksia. 

Pitkäjänteisestä työskentelystä huolimatta saavutettavuus edistyy kirkossa pienin askelin. Vielä on matkaa siihen, että saavutettava seurakunta olisi ympäristöltään täysin esteetön ja siellä kaikki osallistujat olisivat yhdenvertaisia keskenään.

Saavutettavuuden esteet liittyvät toki asenteisiinkin, mutta useimmiten kyse on tietämättömyydestä. On vielä paljon puutteita siinä, miten toiminnan tai tuotteiden suunnittelijat ja toteuttajat osaavat huomioida erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet.

Kaikki ymmärrämme, että esimerkiksi vanhojen rakennusten saaminen esteettömiksi on usein haastavaa ja kallista. Saavutettavuutta taas voidaan monesti parantaa pienillä teoilla ja oivalluksilla.

Esimerkiksi Harjun seurakunnassa aloitettiin marianpäivänä uusi käytäntö, joka edistää saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta seurakunnassa. Nykyisin kaikille messuun osallistujille tarjotaan ehtoollisella alkoholitonta viiniä ja gluteenitonta leipää. Näin kenenkään ei enää tarvitse erikseen kysellä toivottua vaihtoehtoa.

Näkövammaisten ihmisten messukäyntiä voi auttaa pienillä käytännön asioilla. Pistevirsikirjat sijoitetaan samaan paikkaan kuin muutkin virsikirjat, ja virren numero sanotaan ääneen ennen sen veisaamista.

Silta-lehteä ja sen edeltäjää Tampereen Kirkkosanomia on luettu äänilehdeksi ainakin 2000-luvun alusta saakka. Siitä on muodostunut tärkeä viestintäväline varsinkin monille sellaisille näkövammaisille ihmisille, jotka eivät käytä verkkopalveluita. Äänilehden toteuttamisesta saamme kiittää Tampereen seudun näkövammaisten yhdistystä sekä pientä vapaaehtoisten joukkoa, joka hoitaa luku-urakan talkootyönä.

Saavutettava seurakunta palvelee kaikkia ihmisiä. Saavutettavuus edistyy parhaiten, kun jokainen ymmärtää, että asia koskee meitä kaikkia.

Yhdessä tekeminen kaupungin muiden toimijoiden kanssa lisää asiantuntemusta ja ymmärrystä suunnittelussa ja päätöksenteossa. Olisi hienoa, jos esimerkiksi syksyn seurakuntavaaleissa tulisi luottamustoimiin valituksi ihmisiä, joilla olisi osaamista ja kokemusta saavutettavuusasioissa.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi