Pääkirjoitus

4.10.2017 11.30

Rakas kirkko

Kirsi Airikka

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on monille rakas. Juuri sen takia mielipiteiden kirjo sekä erilaiset raamatuntulkinnat jakavat kirkkoa ja siihen kuuluvia ihmisiä.

Kirkko on rakas ihmisille myös monella tavalla. Yksi kannattajaryhmä ovat niin sanotut kulttuurikristityt. Se tarkoittaa ihmistä, joka myöntää juuriensa olevan kristinuskossa ja suhtautuu siihen myönteisesti, vaikka ei uskokaan sen keskeisiin väittämiin. Moni ateistiksi tai agnostikoksi tunnustautuva kulttuurikristitty haluaa kuitenkin kuulua kirkkoon ja maksaa mielihyvin kirkollisveronsa.


Kirkon auttamistyö tekee moniin ihmisiin niin suuren vaikutuksen, että he haluavat olla mukana hyvän tekemisessä. Vahva kannattajakunta on myös kirkon lapsi- ja nuorisotyöllä sekä perheneuvonnalla. Enemmistö suomalaisista haluaa edelleen kirkollisten toimitusten kuuluvan heidän perheidensä ja sukujensa tarinaan.


Sukupuolineutraalin avioliittolain astuessa voimaan moni kirkon jäsen alkoi toivoa, että samaa sukupuolta olevat parit voitaisiin vihkiä kirkossa. Tätä mieltä ovat myös ne 51 pappia, jotka syyskuussa ilmoittivat vihkivänsä avioliittoon kaikki parit vihittävien sukupuolesta riippumatta. (HS verkkolehti 22.9.2017)


Kirkon jäsenet kuitenkin tulkitsevat Raamattua eri tavoin ja heillä on monenlaisia mielipiteitä muun muassa naispappeudesta ja kirkon avioliittokäsityksestä. Monet herätysliikkeet ja järjestöt eivät edelleenkään kannata naispappeutta, vaikka ensimmäiset naiset vihittiin papiksi Suomessa vuonna 1988. 


Avioliittokysymyksessä ne tukevat kirkon virallista kantaa, jonka mukaan avioliitto on Jumalan luomistyössä asettama yhden miehen ja yhden naisen liitto. Näkemysten kirjosta huolimatta nämä ryhmät haluavat olla mukana kirkossa Raamattuun sitoutuneina liikkeinä ja yhteistyötahoina.


Kirkon jäsenten erilaisia näkemyksiä ymmärtävät ne 15 edustajaa, jotka toukokuussa toivat sovittelevan aloitteen kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta kirkolliskokouksen käsiteltäväksi.


Siinä esitetään, että kirkollinen avioliittoon vihkiminen olisi mahdollinen myös samaa sukupuolta oleville pareille. Yksittäistä pappia ei kuitenkaan velvoitettaisi vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, mikäli se on vastoin hänen omaa avioliittokäsitystään.


Kompromissi on myös ehdotus, jonka piispainkokous sai tutkittavakseen syyskuussa. Selvityksen mukaan kirkko voisi pitäytyä avioliittoon vihkimisessä nykyiseen käytäntöön, mutta hyväksyä samalla, että kirkon sisällä voi olla toinenkin teologisesti perusteltu toimintamalli vihkimisissä ja siunaamisissa.


Viime vuosien keskustelu osoittaa, että kirkko on moniääninen. Jeesus opetti meille armollisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä. Kirkon ykseys perustuu Jeesukseen, ei seurakuntalaisten yksimielisyyteen. Jos yksimielisyyden vaatimuksesta luovutaan, erilaiset avioliittokäsitykset voisivat elää kirkossa rinnakkain. Kaikki syyt kuulua kirkkoon ovat arvokkaita.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi