Pääkirjoitus

5.9.2018 10.30

Lapsiperheet sydämen asiaksi

Syksyn työkauden alkaessa media on tuonut tietoisuuteemme monta huolestuttavaa viestiä, jotka koskevat lapsia ja perheitä.

Tampereen kaupungin säästötoimien on kerrottu vaikuttavan koulu- ja päiväkotiverkkoon. Ensi vuoden talousarviokehyksen säästöohjelma voi jopa lakkauttaa monia opinahjoja. Se merkinnee koulumatkojen pidentymistä ja luokkakokojen suurenemista.

Suunnitelma subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta taas voi vaikuttaa niihin lapsiin, joiden vanhemmat erityisesti tarvitsevat päiväkodilta tukea vanhemmuuteensa ja arjessa jaksamiseen.

Huolestuttavaa on sekin, että jopa yli puolet suomalaisvanhemmista kokee, että uupumus ja väsymys ovat vaikuttaneet heidän toiveisiinsa hankkia lisää lapsia. Tulos käy ilmi Jyväskylän yliopiston tuoreesta tutkimuksesta.

Uupumus on yleisintä yksinhuoltajilla ja heikosti toimeentulevilla perheillä. Syinä ovat tukiverkoston puute, taloudellinen ahdinko sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen vaikeudet.

Alle kolmivuotiaana koettu perheen köyhyys vaikuttaa vielä nuoruudessakin, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Turun yliopiston tutkimuksesta. Köyhyys voi näkyä nuoruudessa mielenterveysongelmina, teiniraskauksina, peruskoulun varaan jäämisenä ja rikoksina.

Tampereen päättäjien tulisi ottaa nämä uutiset tosissaan, ja pyrkiä turvaamaan lapsiperheille riittävät palvelut. Tehtävä ei ole helppo, kun kaupungin väkiluku kasvaa ja samaan aikaan olisi toteutettava säästöjä. Päättäjien tulisi kuitenkin muistaa, että lapsiperheiden arjen sujuminen ei saisi unohtua suurten hankkeiden ja rakentamisen huumassa.  

Toivoa sopii, että lasten ja perheiden hyvinvointi nousee teemaksi myös syksyn seurakuntavaaleissa ja valtakunnallisesti kevään eduskuntavaaleissa.

Hienoa olisi, että ehdolle asettuisi nuoria aikuisia ja perheellisiä ihmisiä. Näin päätöksenteon tueksi saataisiin kokemuksia elävästä elämästä ja arjen haasteista.

Seurakuntien lapsi- ja nuorisotyö, perheneuvonta sekä diakonia ovat edistäneet perheiden hyvinvointia jo vuosikymmeniä, ja uusia toimintamuotoja kehitetään kirkossa koko ajan. Yksi uusimmista innovaatioista on Linnainmaan LapsiArkki, joka tukee yhden vanhemman perheitä tai perheitä, jossa toinen vanhempi on paljon poissa kotoa esimerkiksi matkatyön takia.

Perheiden hyvinvoinnin tukeminen on nostettu Tampereen seurakuntien tulevan toiminta- ja taloussuunnitelman yhdeksi kärjeksi. Tämä näkyy toivottavasti syksyn päätöksenteossa. Suunnitelmassa esitetään yhden uuden työntekijän palkkaamista perheneuvontaan.

Tulevina vuosina olisi kuitenkin mietittävä, miten kaupungin toimijat voisivat yhä enemmän tehdä yhteistyötä lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Voimia, viisautta ja siunausta tähän työhön!

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja