Pääkirjoitus

3.10.2018 10.30

Arvokas vanhuus on ihmisoikeus

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista Vanhusten viikkoa, joka kääntää huomion maamme ikäihmisten hyvinvointiin. Teemaviikolla pohditaan muun muassa vanhusten kotona asumisen arkea ja tulevaisuutta.

”Jokaisen ikääntyvän ja vanhuksen arki ja asumiseen liittyvät tarpeet ovat erilaisia, ja niihin on myös tarjottava vaihtoehtoisia ratkaisuja. Arvokas vanhuus on ihmisoikeus”, muistuttaa Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara. (tiedote 18.9.2018)

Lausvaaran mukaan vanheneminen pitää nostaa esiin laajana kysymyksenä, jossa taustalla ovat arvot ja yhteiskunnalliset näkökulmat. Jokaisella tulee olla mahdollisuus hyvinvointiin, turvalliseen arkeen ja osallisuuden tunteeseen.

Väestön kahtia jakautuminen ja eriarvoistuminen näkyvät valitettavasti myös ikäihmisten parissa. Osa heistä elää pitkään hyvinkin itsenäistä ja aktiivista elämää. Toisaalta yhä useampi huonokuntoinen vanhus elää yksin ja kärsii yksinäisyydestä.

Vanhustenviikolla puhutaan vanhuuden suunnittelusta ja omaehtoisesta varautumisesta hyvään vanhuuteen. Ajatus on hyvä, mutta elämä on arvaamatonta. Kaikki eivät ole tasavertaisia, kun puhutaan terveydestä ja taloudellisesta toimeentulosta.

Monet ikäihmiset Tampereellakin ovat niin vähävaraisia, että he joutuvat turvautumaan seurakuntien Ruokapankin avustuksiin selviytyäkseen arjessa. Pieni eläke ei liioin riitä avustuspalveluiden hankkimiseen tai kodin remontoimiseen esteettömäksi. 

Tampereen seurakunnat tekee merkittävää työtä kaupungin ikäihmisten parissa. Mummon Kammarin lisäksi seurakunnilla on monenlaisia kohtaamispaikkoja ikäihmisille ympäri kaupunkia. Viikoittain tavoitetaan satoja vanhuksia.

Monen vanhuksen yksinäisyys lievittyy, kun kohtaamispaikoissa voi tavata muita ihmisiä ja vaihtaa kuulumisia. Joissakin ryhmissä on mahdollisuus edulliseen ruokailuun ja ateriayhteyteen.

Seurakunnat antaa ikäihmisille henkistä ja hengellistä tukea sekä käytännön apua kotona asumiseen. Kotikäyntien ohella vanhustyöntekijät voivat saattaa lääkäriin tai antaa muuta asiointiapua liikuntarajoitteisille sekä muistisairaille ikäihmisille.

Ikäihmisten määrä kasvaa tulevaisuudessa, kun väestö elää yhä vanhemmaksi. Se on haaste myös Tampereen seurakuntien vanhustyölle.

Väestön ikääntyminen on toisaalta myös mahdollisuus. Terveet ja hyväkuntoiset eläkeläiset ovat merkittävä vapaaehtoistyön voimavara.

Tampereen seurakuntien vanhustyön ammattilaiset luottavat myös yhteistyön voimaan. Jo vuosia on osattu verkostoitua kaupungin muiden toimijoiden kanssa, ja tulevina vuosina yhteistyön merkitys vain kasvaa.

Vanheneminen koskee meitä kaikkia. Pidetään yhdessä huolta toisistamme. 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi