Kolumnit 2016

6.7.2016 12.00

Näkymätön vai näkyvä käsi?

Simo Lahtinen

Näkymätön vai näkyvä käsi?

Markkinat hoitavat kaiken! – Siinä iskulause, josta on tullut ohjenuora monen miehen talousajatteluun ja monen maan talouspolitiikkaan. Lähtökohtana on käsitys vapaiden markkinoiden kaikkivoipaisuudesta ja kyvystä tuottaa suurinta mahdollista hyvinvointia aivan itsestään.

 


Näkymätön käsi. Skotlantilainen moraalifilosofi ja taloustieteilijä Adam Smith otti teoksessaan Kansojen varallisuus (1776) käyttöön käsitteen markkinoiden näkymätön käsi. Se on mekanismi, joka yhdistää yksilön ja yhteiskunnan maksimaaliset hyödyt toisiinsa, näkymättömänä kätenä.

Näkymätön käsi näkyväksi! Markkinaliberalismin ja -fundamentalismin nimekkäimpiä toteuttajia ovat olleet Yhdysvallat Ronald Reaganin hallitessa ja Englanti Margaret Thatcherin aikaan. Jo tuolloin alkoi esiintyä näkymättömän käden kritiikkiä, erityisesti sosiaalipoliittisen ja ekologisen ajattelun näkökulmista.

Meillä keskustelu virisi myöhemmin ja erityisesti viime vuosina hallitusten talouspoliittisten painotusten vuoksi. Näkymättömän käden tekevät näkyväksi muutamat muut kädet, joita näkymätön ei pysty käsittelemään markkinakilpailussa.

Sininen käsi. Näkymätön käsi ei osaa hinnoitella vapaan kilpailun hintaa ja kustannuksia tulevaisuuden tarpeille ja mahdollisuuksille, tulevien sukupolvien maksettavaksi. Lastemme ja lastenlastemme – heistä käden toivon väri.

Vihreä käsi. Taloudellisen toiminnan ekologiset kustannukset luonnolle, sen monimuotoisuudelle sekä ilmastolle – sekä välittöminä että kauas tulevaisuuteen vaikuttavina – eivät nekään ole helposti ja luotettavasti hinnoiteltavissa. Käytännön esimerkki löytyy kaivostoiminnasta.

Musta, keltainen ja punainen käsi. Nämä kädet nousevat kolmannesta maailmasta, idästä ja etelästä. Valtioiden harjoittama, kehitysmaiden rikkauksia riistävä kolonialismi on vaihtunut suuryritysten toiminnaksi, joka jättää arvoketjuistaan kehitysmaihin varsin vähän lisäarvoa. Korjausliikkeeksi tarvitaan maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden toteuttamista. Muuten maksamme kovaa hintaa kasvavista pakolaisvirroista.

Omantunnon käsi. Eettinen käsi, jossa yhdistyvät nuo kaikki eriväriset kädet.

Kun vapaa markkinatalous saa markkinafundamentalismin muotoja, kannattaa muistaa, että kaikki fundamentalismit ovat ihmiselle ja ihmiskunnalle vaarallisia: poliittiset, ideologiset, uskonnolliset, teknologiset sekä myös markkinafundamentalismi.

Yhtä näkymätöntä kättä kannatan: ”Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö mitä oikea tekee.” (Matt. 6:3)

Simo Lahtinen

Työtätekevä eläkeläinen


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi