rss Silta-lehden artikkelit

9.1.2019 10.00

Katulähetys tarjoaa yhä valoa sekä kättä, johon tarttua

Suomen Katulähetysliiton järjestämiä valtakunnallisia Talvipäiviä vietetään Tampereella AitO Toimintakeskuksessa 18.–20. tammikuuta teemalla Kivi on jo vieritetty. (Mark. 16:3-4)

Arposuo_netti
Pekka Arposuo puhui Kesäpäivillä Vaasassa elokuussa 2016.

Liiton puheenjohtaja Pekka Arposuo Jyväskylästä toivoo, että Katulähetykselle taattaisiin mahdollisuus tuottaa myös päihteettömiä tuettuja asumispalveluita. Niistä on kokemuksia ja monia hyviä esimerkkejä, kuinka ihmiset ovat selvinneet päihteistä ja päässeet kiinni normaaliin elämään.

– Katulähetysyhdistykset ovat hyvin merkittäviä asumispalveluiden tuottajia. Näinä päivänä on hyvin voimakkaasti tullut esille ”Asunto ensin” -periaate. Tärkeää on, että ihmisellä on asunto, jossa saa olla ja elää. Nämä asunnot ovat ns. päihteet sallivia asuntoja. Sen vuoksi monien päihteetöntä elämää haluavien ja siihen pyrkivien ihmisten elämä on hankalaa, koska heillä on suuri houkutus alkaa tai jatkaa päihteiden käyttöä, hän perustelee.

– Tällä hetkellä emme pysty tuottamaan näitä palveluita, koska näihin palveluihin ei saada julkista rahoitusta, eikä yhdistyksillä ole mahdollisuutta rahoittaa näitä.

Ilosanomaa ja vertaistukea

Arposuo huomauttaa katulähetystyön olevan työskentelyä kristillis-sosiaaliselta pohjalta.

– Saamme viedä Evankeliumin ilosanomaa Jeesuksesta, joka sovitti kaikkien ihmisten synnit. Saamme yhdessä kertoa Hänestä eteenpäin, ja jakaa sitä hyvää, mitä olemme itse saaneet kokea.

Myös vertaistuki kuuluu ilonaiheisiin.

– Saamme myös kokoontua kahdesti vuodessa jäsenistömme kanssa viettämään yhteisiä Talvi- ja Kesäpäiviä, joilla saamme kokea keskinäistä yhteyttä ja sen kantavan voiman sekä virkistyä ja levähtää. Näillä päivillä voimme jakaa paikallisiakin asioita ja aivan konkreettisesti saamme vertaistukea keskusteluista eri paikkakuntalaisten kanssa. Päivillä on myös koulutus- ja opetustarjontaa. 

Talvipäivien ohjelmaan kuuluu myös kaikille avoin Ilta Lauran kanssa -keskustelutilaisuus. Tervehdyksessään Katulähetyspäivien osallistujille Laura Siltala korostaa jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta ja arvoa:

– Meillä kaikilla liittyy omiin tarinoihimme säröjä ja kipuja, ja niiden kanssa me olemme muovautuneet juuri sellaisiksi kuin olemme. Mitä enemmän säröjä, sen enemmän kosketuspintaa. Mitä enemmän haavoja, sen enemmän tilaa antaa Jumalan armon tulla sisään ja tehdä työtään meissä.

Laura Siltala jätti opettajan työt ja lähti seuraamaan kutsumustaan kymmenisen vuotta sitten. Hän alkoi juontaa, kirjoittaa lehtijuttuja, valmentaa yhteisöjä, tehdä Tunti Lauran kanssa -keskusteluohjelmia Radio Dei -kanavalle ja kiertää Suomea Ilta Lauran kanssa -live talk show’n kanssa.

Helluntaiseurakuntien Hyvä Sanoma -lehdessä Siltala sanoo päätöksen tuntuvan parhaalta, jonka hän on koskaan tehnyt:

– Olen saanut hirveästi. Palkitsevinta on ollut erilaisten ihmisten kohtaaminen sekä tarinoiden kuuleminen ja kuunteleminen.

Hän sanoo toivovansa, että ihmiset ymmärtäisivät olevansa ainutlaatuisia ja arvokkaita ja sen, että heillä on paikka tässä elämässä.

Hän antaa lehdessä myös vinkin: ”Mieti, mistä pidät, ja lähde tekemään sitä. Monet ihmiset haluaisivat tehdä jotakin mutta eivät uskalla. Kenties joku on sanonut heille lapsena, etteivät he pysty eivätkä osaa. Väärät uskomukset ovat jääneet soimaan päähän sisäiseksi puheeksi. Ensimmäinen rohkea teko on sanoa sisäiselle äänelleen: Ole hiljaa!”

Yhdessä toimien enemmän vähemmällä

Katulähetysliiton jäsenseurakunnissa ja -yhdistyksissä on hyvin erilaisia toimintatapoja. Niiden suurin yhdistävä ja kantava voima on Raamatun ilosanoma, johon sisältyy Jeesuksen syntymä, kuolema ja ylösnousemus.

– Nämä uskomalla meillä on syntien anteeksisaaminen ja iankaikkinen elämä, jota saamme elää siitä hetkestä lähtien, kun olemme vastaanottaneet Jeesuksen elämäämme. Me olemme saaneet kokea sen henkilökohtaisesti omalla kohdallamme. Tätä sanomaa me haluamme viedä eteenpäin lähimmäisillemme, että me kerran tämän ajallisen ajan päätyttyä saisimme yhdessä viettää iankaikkisuuden Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen seurassa.

– Yhdistävä tekijä katulähetystyössä on myös suuri halu olla auttamassa erilaisista riippuvuuksista kärsiviä ihmisiä ja olla ojentamassa käsi, johon tarttua, ja joka voi auttaa ihmistä nousemaan elämän monista ojista ylös. Halu auttamiseen kumpuaa kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan, joka on meitä jokaista eräänä päivänä auttanut.

Arposuo toimii myös Jyväskylän Katulähetyksen puheenjohtajana. Paikkakunnalla on meneillään ja päättynyt mielenkiintoisia yhteistyöhankkeita.

– Jyväskylän Katulähetyksessä olemme verkostoituneet hankkeissamme ulospäin, ja vastavuoroisesti myös muista Katulähetysyhdistyksistä on verkostoiduttu meille päin. Tänä päivänä suositellaan vahvasti verkostoitumista ja verkostoitumaan kuin toimimaan yksin.

Yhdessä tehden osapuolten ei tarvitse tehdä samaa pohjatyötä eikä esimerkiksi etsiä tarvittavia tietoja ja väyliä yksin. Arposuo huomauttaa, että jokaisella toimijalla on jotain erilaista annettavaa ja tuotavaa yhteiseksi hyväksi, ja ne voidaan yhdistää yhteiseksi vahvuudeksi.

– Yhteisestä jakamisesta saamme arvokkaita kokemuksia ja rakennamme yhteisiä toimintamalleja eteenpäin. Yhdessä toimien saavutamme enemmän vähemmällä, ja yhteinen hyöty ja etu on kaikille suurempi.

Valtakunnallisen liiton ja paikallisten katulähetysyhdistysten toiminta on vakiintunutta, joten varsinaisia uusia haasteita ei Arposuon mukaan ole näkyvissä. Työhön kuuluu tuettavien/autettavien ihmisten avustaminen erilaisissa tietoteknisissä asioissa ja niiden hoitamisen sujumisen varmistaminen. Työntekijöiden koulutukseen panostetaan.

Työtä tarvitaan erityisesti nyt

Arposuon mukaan katulähetystyötä tarvitaan erityisesti juuri tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

– Ihmisillä on suuri huoli erityisesti terveydestä ja taloudellisesta pärjäämisestä. Miten rahat riittävät asumiseen ja ruokaan, mistä ylipäätään saada ruokaa, kun ruokajonot ovat pitenemään päin.

– Havaittavissa on myös, että ruokajonot haluttaisiin pois katukuvasta, ulkopuolisten silmistä, että näyttäisi, ettei niitä olisi olemassakaan. Julkisivun kiillotus tai edes sen yrittäminen eivät kuitenkaan palvele ihmistä, jonka yksi ehdoton elämisen edellytyksen perustarve on ruoka ja sen saaminen säännöllisesti.

Katulähetystyöhön kuuluu olennaisena osana ruohonjuuritasolla toimiminen. Näin päästään niiden ihmisten lähelle, jotka oikeasti tarvitsevat apua ja tukea arkielämän hallinnassa ja arkirytmiin pääsemisessä.

Virastomaisuus on pyritty karsimaan pois, jotta tuen ja avun vastaanoton mahdollinen kynnys olisi mahdollisimman matala. Lähimmäinen halutaan kohdata ihmisenä.

– Haluamme osoittaa huolenpitoa, rakkautta ja välittämistä kanssaihmisistämme. Näin saadaan asioita paremmin ja joustavammin vietyä eteenpäin lähimmäisten parhaaksi. Toki on olemassa monia viranomaisten kanssa hoidettavia asioita, ja niihinkin tarjoamme omalta osaltamme apua.

– Mieleeni nousee usein kysymys, entä jos nämä asuttamiset ja monet muut palvelut kuuluisivatkin julkisen puolen hoidettaviksi. Ehkä muutos tapahtuu siinä vaiheessa, kun huomataan aiemmin palveluita tuottaneiden järjestöjen joutuneen lopettamaan toimintansa taloudellisten resurssien vähyyden vuoksi.

– Tällä tavalla otetaan vaan lainaa, josta maksetaan korko myöhemmin. Mielestäni järjestöt tuottavat ja hoitavat näitä palveluita julkista tahoa edullisemmin.

Katulähetys on ollut vaikeuksissa Äänekoskella, kun kaupunki päätti muuttaa rahoitusmalliaan, irtisanoi entiset sopimukset ja kilpailutti kuntouttavan työtoiminnan. Siellä on kuitenkin etsitty uusia keinoja jatkaa toimintaa. Lokakuussa Katulähetysliitto sai toimintaansa pienen avustuksen kirkkohallitukselta.

Pullakirkko jatkaa ainakin toistaiseksi

Myös Tampereella toiminnassa on ollut haasteita. Tampereen Katulähetyksen puheenjohtajuudesta luopumassa oleva Heikki Jussila kertoo, että Pullakirkko toimii toistaiseksi entisissä Pyynikin Kirkontuvan tiloissa Mustalahdenkadulla.

– Pullakirkkoyhdistys kiittää kanttori Paavo Pitkärantaa, Tuomiokirkkoseurakuntaa, Silta-lehteä ja seurakuntien kiinteistöosaston henkilökuntaa avusta ja hyvästä yhteistyöstä, Jussila toteaa.

Erityiskiitokset hän lähettää Pullakirkon joulujuhlan talkoolaisille ja juhlavieraille, emännille Raija Nikoselle ja Aune Hirvolle sekä isännille Kari Mattilalle, Tommi Reijoselle ja Franz Lindströmille.

Asta Kettunen

Laurasiltala_asenne7_©janne_ylitalo_n
Toimittaja, juontaja ja vahvuusvalmentaja Laura Siltala uskoo, että ihminen tulee ihmiseksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Myös musiikki on vahva osa iltoja Lauran kanssa. Kuva: Janne Ylitalo


Katulähetyksen Talvipäivät

AitO Toimintakeskuksessa, Kirjoniementie 15, pe–su 18.–20.1.2019

Kaikille avoimia tilaisuuksia ovat:

- Ilta Lauran kanssa -talk show lauantaina klo 18–19.30

- Juhlamessu Aitolahden vanhassa kirkossa sunnuntaina klo 10

Päiville ilmoittautuminen 10.1. mennessä pekka.arposuo (ät) gmail.com, p. 0400 849 710.

Suomen Katulähetysliitto

Ilta Lauran kanssaPalaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja