Ekovinkit

9.1.2019 13.18

Askelia kestävämpään matkailuun

Kirsi Airikka

Yhdeksän kymmenestä pohjoismaisesta, englantilaisesta sekä saksalaisesta kuluttajasta on huolissaan mereen päätyvästä muoviroskasta.

Roskaiset rannat vaikuttavat myös siihen, halutaanko matkakohteessa lomailla uudelleen. 

partasika
Roskaaminen tuhoaa meriympäristöä, ja lopulta jäte päätyy rannoille ympäri maailman. Muovijäte on tuttua myös partasialle, joka elää Bakon kansallispuistossa Borneolla, Malesiassa.

Tiedot perustuvat Thomas Cook Groupin tekemään asiakaskyselyyn lokakuussa 2018. Kyselyyn vastasi yhteensä 3 360 henkilöä kuudesta maasta eli Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Saksasta ja Englannista.

Moni matkustamisesta pitävä kuluttaja miettiikin, miten voisi vähentää matkailun aiheuttamia ympäristöhaittoja. Pitäisikö matkailu lopettaa kokonaan, tai ainakin vähentää sitä? Millainen matkakohde kannattaa valita, ja miten esimerkiksi lennot, majoitus, liikkuminen, aktiviteetit, ruokailu ja ostokset olisivat mahdollisimman ekologisia? Vaikka ilmastonmuutos on tosiasia, matkustaminen tuskin vähenee merkittävästi lähitulevaisuudessa. 

Tärkeä kysymys myös on, miten matkanjärjestäjät toimivat, että ympäristöhaittoja syntyisi mahdollisimman vähän. Entä miten pitäisi toimia, ettei paikalliselle väestölle ja eläimille koituisi haittaa matkailusta?

Tavoitteena muovijätteen vähentäminen

Lokakuisen kyselyn jälkeen Thomas Cook -konserni ilmoitti marraskuussa, että se luopuu 70 miljoonasta muovisesta kertakäyttötuotteesta vuoden 2019 aikana. Yhtiö haluaa vähentää mereen päätyvän muovijätteen määrää.

Mereen päätyy päivittäin kahdeksan miljoonaa muoviesinettä (2005 YK:n ympäristöohjelman raportti Marine Litter An analytical overview). Roskaaminen tuhoaa meriympäristöä, ja lopulta jäte päätyy rannoille ympäri maailman.

– Aloitteellamme pyrimme panostamaan vastuullisuuteen ja vähentämään matkailun ympäristövaikutusta. Ensin luovumme kertakäyttöisistä muovituotteista, kuten pilleistä ja drinkkitikuista omissa konseptihotelleissamme sekä Thomas Cook Airlines -lentoyhtiössämme, joiden toimintaa me voimme muuttaa nopeimmin, kertoo tiedotteessa Magnus Wikner, Thomas Cook Northern Europe -konsernin toimitusjohtaja.

Thomas Cook Groupin matkoja Suomessa järjestää matkatoimisto Tjäreborg, joka on toiminut Suomessa vuodesta 1966 lähtien.

Kyselyn mukaan 38 prosenttia vastaajista kertoi huomanneensa roskaa rannalla edellisellä lomamatkallaan, ja heistä kolmasosa koki siten harkitsevansa tähän rantakohteeseen matkustamista uudelleen.

Lisäksi 65 prosenttia vastaajista sanoi valitsevansa mieluummin matkanjärjestäjän, joka on sitoutunut vähentämään muovituotteiden käyttöä.

Vuoteen 2020 mennessä Thomas Cook -konserni aikoo vaihtaa kertakäyttömuovituotteet joko kierrätysmuovista, biohajoavasta tai kompostoituvasta materiaalista valmistettuihin vaihtoehtoihin siellä, missä tämä on mahdollista.

Vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä

”Matka ei vaikuta ainoastaan matkailijaan – siihen liittyvät aina myös ne ihmiset, jotka matkalla kohtaamme ja luonto, jossa kuljemme.” Näin toteaa yhtiön verkkosivuilla Albatros Travel -matkatoimiston perustaja ja omistaja Søren Rasmussen, joka on koulutukseltaan biologi ja luontokirjailija.

oranki
Malesiassa, Borneon saarella Semenggohin orankikeskuksessa ruokitaan ihmisten vangitsemia orankeja, jotka on palautettu sademetsään. Sademetsien tuhoaminen öljypalmuviljelmien tieltä on tehnyt orangeista hyvin uhanalaisen lajin.

Ympäristön huomioiminen on ollut luonteva osa yrityksen toimintaa alusta saakka. Matkatoimisto on perustettu vuonna 1986.

Søren Rasmussenin mukaan Albatros Travel on tehnyt jo vuoden 1990 paikkeilla kokeiluja kestävän matkailun saralla. ”Saimme itse määritellä kestävän matkailun, mikä johti siihen, että pikku hiljaa siirsimme painopisteen perinteisestä luonnonsuojelusta toimintaan matkakohteissa.”

Viime aikoina mukaan on nostettu ilmastonmuutos. ”Olemme ymmärtäneet, että taistelut kannattaa valita huolella, ja kaikkeen emme voi vaikuttaa. Tästä syystä valitsemme yleensä konkreettisten projektien tukemisen. Kyse voi olla maalaiskylän koulusta tai kaivosta tai instituutiosta, jolla on tärkeä merkitys suhteessa matkoihimme.”

iban_kansa
Iban-heimo elää keskellä sademetsää Batang Ai -tekojärven rannalla Borneolla, Malesiassa. Kansa elää riisinviljelyllä, pippurinkasvatuksella ja kalastuksella. Lisätuloja tuovat kylässä vierailevat turistiryhmät.

Albatros tukee muun muassa intialaista Karm Marg -lastenkotia ostamalla lasten tekemiä käsitöitä matkailijoille.

Etelä-Afrikassa matkatoimisto tukee pientä Welverdiendin kylää, joka sijaitsee lähellä Albatros Travelin kahta safarileiriä Khoka Moyaa ja Mantobeniä. Monet leirin työntekijöistä asuvat kylässä, ja kylän kouluihin on hankittu useita kertoja kirjoja ja elektronisia opetusvälineitä. Albatros Travel on myös rakennuttanut uuden koulurakennuksen, jossa on tilaa kirjastolle ja tietokonehuoneelle.

Samalla alueella matkatoimisto pitää yllä partioautoa, joka kiertää aluetta tavoitteenaan suojella eläimiä salametsästäjiltä.

Etelä-Afrikassa Albatros tukee myös uhanalaisten sarvikuonojen suojeluprojektia.


Albatros on tukenut yli 20 vuotta Borneossa elävää Penan-kansaa. Penanit ovat yksi maailman viimeisistä metsästäjä-keräilijäkansoista.


Koulutusta vastuullisuuteen

Aurinkomatkat kertoo olevansa Suomen vastuullisin matkanjärjestäjä jo kolmena peräkkäisenä vuotena Sustainable Brand Index 2018 -tutkimuksen mukaan (tiedote 13.4.2018).

Sustainable Brand Index on Pohjoismaiden suurin kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen keskittyvä bränditutkimus. Tänä vuonna tutkimukseen vastasi Suomessa lähes 10 000 henkilöä, ja tutkimuksen piirissä oli 143 yritystä.

Kysely pohjautuu YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen. Aloitteessa pyydetään yrityksiä omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja. Lisäksi tutkimuksessa otetaan huomioon YK:n kestävän kehityksen periaatteet sekä kuluttajien odotukset ja näkemykset vastuullisesta yritystoiminnasta.

 ”Koko henkilökunta suoritti viime vuonna vastuullisen matkailun koulutuksen, jossa tulevat tutuiksi vastuullisen matkailun keskeiset periaatteet, ongelmakohdat ja kehittämistavat”, kertoo markkinoinnista ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Karita Taura Aurinkomatkoilta. 

Lennoista päästömaksuja?

Suomesta lähtevien lentojen polttoaineesta ei toistaiseksi makseta ympäristöveroa, jolla pyritään kompensoimaan lentämisen haittoja ja hidastamaan ilmastonmuutosta. Ruotsissa kyseinen laki on käytössä.

Lentoyhtiö Finnair selvitti kesällä 2018 suomalaisten mielipiteitä lentämisen päästöjen vähentämisestä ja eri vaihtoehtojen toimivuudesta. Kesäkuussa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista on valmis maksamaan lentämisen päästöjen vähentämisestä, mutta ihmiset haluavat mahdollisen maksun ohjautuvan suoraan ympäristötoimiin.

Matkailun vastuullisuus on siis yhä tärkeämpää suomalaisille. Finnair vastaa tähän nykytoimiensa lisäksi tarjoamalla alkuvuodesta 2019 asiakkailleen mahdollisuuden tukea suoraan hiilidioksidikuormaa vähentäviä toimia – biopolttoaineen käyttöä ja hiilinieluhankkeita. (Finnairin tiedote 18.7.2018)

Finnair jatkaa myös panostustaan hiilidioksidipäästöjensä vähentämiseksi. ”Investoinnit uusiin polttoainetehokkaisiin koneisiin ovat tärkein ja mittavin ympäristötekomme, mutta teemme myös työtä ympäristön eteen päivittäisessä lentotoiminnassa ja osallistumme kansainvälisiin päästövähennyshankkeisiin”, kertoo Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

Finnairin kaukoliikennekoneista jo 11 eli yli puolet on uusia polttoainetehokkaita A350-koneita.

Vauramo muistuttaa, että jokainen lentomatkailija voi omilla valinnoillaan vaikuttaa lentomatkansa hiilidioksidikuormaan.

”Lentämällä uusia koneita käyttävillä yhtiöillä ja suorinta reittiä, matkustamalla vähemmillä matkatavaroilla ja yhdistämällä lentämistä muihin liikennemuotoihin voi vähentää hiilijälkeänsä.”

Käytännön vinkkejä vastuulliseen matkailuun

Albatrosin verkkosivuilla on koottuna käytännön vinkkejä vastuulliseen matkailuun.

– Lisäksi matkanjohtajat kussakin matkakohteessa kertovat kohteen erityispiirteistä ja niiden huomioimisesta. Monilla matkoistamme liikutaan julkisilla kulkuvälineillä sekä tehdään paljon retkiä kävellen ja myös polkupyörillä, kertoo Sari Markkanen, Albatros Travelin markkinointi- ja viestintäyksiköstä.

Neuvoja vastuulliseen matkailuun:

• Kunnioita paikallisia tapoja: Paikalliset tavat voivat erota huomattavastikin kotimaan arkipäivästä. Eroavaisuudet voivat koskea esimerkiksi pukeutumista ja juhlatapoja.

• Osta käsitöitä, älä kulttuuria: Suosi paikallisia tuotteita. Jos epäilet, että se olisi tuotu historialliselta tai suojellulta alueelta, jätä tuote ostamatta.

• Käytä rahojasi oikeassa paikassa: Tee ostoksia "ruohonjuuritasolla". Suosi paikallisia ruokia, ruokapaikkoja ja matkamuistoja, näin autat paikallisten taloutta.

• Huomioi ympäristö: Älä roskaa tai jätä turhaa tavaraa jälkeesi. Puhdas vesi on monessa maassa kallisarvoinen luonnonvara, käytä vettä harkiten. Ethän osta uhanalaisia kasveja tai uhanalaisista eläimistä valmistettuja tuotteita.

sademetsä2_verkko
Sademetsä on herkkä ympäristö, jonka eliöstöä tulee kunnioittaa kaikin tavoin. Älä roskaa luonnossa liikkuessasi. Kuva: Kirsi Airikka

 Albatrosin työntekijöitä koulutetaan kunnioittamaan paikallisia tapoja ja kulttuuria sekä edistämään kulttuurivaihtoa. Matkatoimisto noudattaa oikeudenmukaisia työehtoja ja toimii lasten hyväksikäyttöä vastaan.

Oppaat pyrkivät rajoittamaan energiankulutusta aina kun mahdollista sekä edistämään luonnonsuojelua ja luonnon monimuotoisuutta. Asiakkaita tulee neuvoa välttämään esityksiä ja tapahtumia, joissa hyväksikäytetään eläimiä.

Matkusta huippusesongin ulkopuolella

Samantapaisia vinkkejä antaa Reilun matkailun yhdistys, jonka tavoitteena on edistää vastuullista matkailua tiedottamalla reilun matkailun periaatteista matkailijoille ja matkailualan toimijoille. Yhdistys suosittelee valitsemaan vastuuntuntoisen matkanjärjestäjän.

Lisäksi yhdistys suosittelee matkustamaan huippusesongin ulkopuolella. Matkailijoiden tasaisempi virta kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin huippusesonkien suuremmat ihmisjoukot – otettaessa huomioon esimerkiksi vedenkulutus, jätehuolto, liikenteen aiheuttamat haitat ympäristölle ja ihmisille sekä maan eroosio.

Teksti: Kirsi Airikka

Kuvat: Juha Leppänen


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja