hääpari2

Mennään naimisiin!

On valtavan upeaa löytää ihminen, jonka kanssa haluaa jakaa elämänsä. Avioliitto on siunauksen pyytämistä yhteiselle taipaleelle.  Avioliitto antaa pohjan tasavertaisen perheyhteyden rakentumiselle ja ihmisen kasvulle läheisimmissä ihmissuhteissaan.

Avioliitto on enemmän kuin kaksi ihmistä, jotka rakastavat toisiaan. Kirkolliseen avioliittoon vihittäessä luvataan sukulaisten ja seurakunnan, ystävien ja Jumalan edessä rakastaa toisiaan.


Pienet vai iso häät?

Rakkaus on niin iso juttu, että sitä kannattaa juhlia! Juhlahetkessä voi olla mukana vain pari läheistä tai paljon ystäviä ja sukulaisia. Ikimuistoiset häät voi järjestää halutessaan pienimuotoisesti ja ilman suuria järjestelyjä.

Kirkossa, kotona vai kenties ulkona?

Vihkiminen toimitetaan useimmiten kirkossa. Pappi voi myös vihkiä muissa seurakuntien tiloissa, vaikkapa kappelissa tai seurakuntatalolla, tai tulla myös kotiin tai muuhun hääparin toivomaan paikkaan vihkimään. Tampereella hääpareja on vihitty jopa Näsinneulassa!

Hääyössä

Juhlalliset ja tunnelmalliset kirkkohäät saa myös ilman järjestelyjä. Hääyössä kaikki on tehty hääparille valmiiksi kirkon koristelusta kakkukahveihin. Riittää kun hääpari saapuu paikalle ja sanoo ”tahdon".  Lisää Hääyöstä

Kustannukset

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen ei seurakunnan taholta tuo mitään kustannuksia parille, jos ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Myös papin toimittama siviiliavioliiton siunaaminen kirkollisessa tilassa on Tampereen seurakuntien jäsenille maksuton.

Kirkollisen vihkimisen edellytykset

  • Evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä seurakunnan jäseniä.
  • Kirkollinen vihkiminen on myös mahdollinen silloin kun toinen vihittävistä  kuuluu johonkin Suomessa tai ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan tai on ulkomaisen ev.lut. kirkon jäsen.
  • Suomen ev.lut. kirkon jäsen voidaan vihkiä muussa uskonnollisessa yhdyskunnassa, mikäli yhdyskunnalla on vihkimisoikeus, ja yhdyskunta sen sallii.
  • Vihkipari, jonka kumpikaan osapuoli ei ole evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, ei voi saada kirkollista vihkimistä.
  • Myöskään samaa sukupuolta olevien parien kirkollinen vihkiminen ei kirkon avioliittokäsityksen vuoksi ole mahdollista.

Avioliiton esteiden tutkiminen

Vihkimistä edeltää aina avioliiton esteiden tutkinta. Aikaisemmin puhuttiin ”kuulutuksista”. Esteiden tutkinnalla varmistetaan, että kihlakumppanit voivat avioliittolain mukaan solmia keskenään avioliiton, ja ettei avioliitolle ole laillisia esteitä. Esteiden tutkinta on edellytyksenä avioliittoon vihkimiselle.

Tampereen ev.lut. seurakuntien keskusrekisteri tutkii myös samaa sukupuolta olevan parin avioliiton esteet. Lisää esteiden tutkinnasta