rss Silta-lehden artikkelit

1.3.2017 16.08

Keskustelu avioliittokäsityksistä käy kirkossa

Sukupuolineutraali avioliittolaki astuu voimaan keskiviikkona 1. maaliskuuta. Uuden lain voimaantulo on saanut keskustelun avioliitosta viriämään kirkossa.

– Tampereen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa on paljon iloa kaikista niistä pareista, jotka voivat nyt tulla vihityiksi, kertoo hallintojohtaja Timo Takala.

Samoilla linjoilla on tuomiorovasti Olli Hallikainen.

– Ajattelen että Jumalan siunaus kuuluu kaikille ihmisille. Se kuuluu kaikille pareille, jotka haluavat sitoutua elämään yhdessä ja pitää huolta toisistaan. Kirkon tulee tukea parisuhdetta tässä sitoutumisessa ja vastuun kantamisessa niin elämän hyvinä kuin pahoina päivinä.

avioliitto2Kirkolliskokous saa toukokuussa käsiteltäväkseen sovittelevan aloitteen kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta. Kuva: Hannu Jukola

Tampereen seurakunnat on saanut vihkimispyynnön muutamalta samaa sukupuolta olevalta parilta.   

– Valitettavasti emme voi vihkiä heitä kirkollisesti, mutta mielellämme rukoilemme heidän puolestaan ja siunaamme heidät, lupaa Hallikainen.

Uusi avioliittolaki ja erilaiset raamatuntulkinnat jakavat kirkkoa.

– Monet kokevat uuden lain uhkana. On tarpeen kuunnella eri tavalla ajattelevia ja opetella elämään toisia kunnioittaen. Olemme järjestäneet seurakunnissa kunnioittavan kuuntelun tilaisuuksia, joissa työntekijät jakavat näkemyksiään ja kuuntelevat toisiaan ilman yksimielisyyden vaatimusta, pohtii Hallikainen.

Hallikaisen mukaan Jeesuksen esimerkki ohjaa kirkkoa armollisuuteen ja erilaisuuden hyväksymiseen. Kirkossa tulee olla tilaa myös avioliitosta eri tavalla ajatteleville.

Timo Takala toivoo ihmisiltä avoimuutta kuulla omasta kannasta poikkeavia näkemyksiä.

– Kovat asenteet ja sanat eivät rakenna. Usein ne sattuvat myös kipeällä tavalla sellaiseen elämänhistoriaan, jota muut eivät voi tuntea. Seurakunnan on oltava paikka, jossa jokainen voi ilman pelkoa kokea olevansa hyväksytty aidosti ja avoimesti omana itsenään.

Esikoiset pelkää jäsenkatoa

Lain voimaantulo on kirvoittanut kannanoton Esikoiset-yhdistykseltä, joka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimiva herätysliike.

– Tuemme tällä kirkon virallista kantaa sekä siihen sitoutuneita piispoja, pappeja sekä muita kirkon hengellisessä työssä toimivia. Piispainkokouksen selonteossa (2016) sanotaan, että ’avioliitto on Jumalan luomistyössä asettama yhden miehen ja yhden naisen liitto’, sanoo Esikoiset ry:n tiedotus- ja julkaisutoimikunnan puheenjohtaja Eero Nieminen.

Esikoisten mukaan yhteiskunnan tekemä päätös sukupuolineutraalista avioliitosta on herättänyt paljon hämmennystä seurakuntalaisten keskuudessa.

Avioliittoasiassa monet kirkon johtajatkin ovat taipuneet yhteiskunnan painostukseen ja lähteneet puolustamaan Raamatun vastaista avioliittokäsitystä. On hämärtynyt, että pelastavaan Jumalan sanaan kuuluvat erottamattomasti sekä laki että evankeliumi. Lain ja evankeliumin ymmärtäminen on avain siihen, että kumpaakaan niistä ei tarvitse vesittää.”, todetaan kannanotossa.

Esikoisten mukaan uuden avioliittolain toimeenpaneminen merkitsee ristiriitoja kirkossa.

– Kirkon jäsenkato saa uutta vauhtia. Kirkon uskottavuus saa pahan kolhun, ja se voi johtaa ajan mittaan myös kirkon hajaantumiseen, uskoo Nieminen.

Onko lain hyväksymisellä vaikutusta kirkon ja Esikoisten yhteistyöhön?

– Ei välittömiä vaikutuksia. Esikoiset haluaa olla kirkossa Raamattuun sitoutuneena herätysliikkeenä ja yhteistyötahona. Toivomme, että kaikki papit noudattaisivat piispainkokouksen kannanottoa. Esikoiset kunnioittaa kirkon järjestystä ja tunnustusta sekä haluaa sitä myös esimerkillään näyttää, tähdentää Eero Nieminen.

Sovitteleva aloite kirkolliskokoukselle  

Kirkolliskokous saa toukokuussa käsiteltäväkseen sovittelevan aloitteen kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta.

Siinä esitetään, että kirkollinen avioliittoon vihkiminen olisi mahdollinen myös samaa sukupuolta oleville pareille. Yksittäistä pappia ei kuitenkaan velvoitettaisi vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, mikäli se on vastoin hänen omaa avioliittokäsitystään.

Samankaltainen käytäntö on otettu äskettäin käyttöön Norjan luterilaisessa kirkossa.

Tavoitteena on, että erilaiset avioliittokäsitykset voisivat elää kirkossa rinnakkain. Allekirjoittajat katsovat, ettei avioliittokäsityksestä tule tehdä kirkkoa hajottavaa tekijää. Raamattua voidaan tulkita eri tavoin ja erilaisia näkemyksiä on kunnioitettava.

Aloitteen tekijöinä on viisitoista kirkolliskokousedustajaa eri puolilta maata. Tampereen hiippakunnasta mukana ovat Olli-Pekka Silfverhuth Pirkkalasta, Elina Karttunen Tampereelta sekä Kari Aakula Orivedeltä.

Myös muiden kirkolliskokousedustajien on mahdollista allekirjoittaa aloite 15. maaliskuuta mennessä.

Kirsi Airikka

Esikoiset ry:n kannanotto

Sovitteleva aloite kirkolliskokoukselle


Joka kuudes pappi vihkisi heti samaa sukupuolta olevan parin

Noin joka kuudes (16 prosenttia) Suomen suurimpien kaupunkien papeista on valmis vihkimään samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon heti lakimuutoksen myötä, selviää Uutissuomalaisen kyselystä, joka julkaistiin 25. helmikuuta.  

Sukupuolineutraali avioliittolaki tuli voimaan keskiviikkona 1. maaliskuuta.

Selvästi sitä useampi, yhteensä lähes puolet (48 prosenttia) vastaajista, suhtautuu homoparien vihkimiseen myönteisesti. Osa vain haluaa odottaa, josko kirkon kanta asiaan ensin muuttuisi.

Kyselystä selviää myös, että niin ikään lähes puolet (47 prosenttia) vastaajista suhtautuu asiaan kielteisesti eikä aio vihkiä homopareja. Muutaman prosentin näkemys jäi epäselväksi.

Sähköpostikysely lähetettiin helmikuussa 12 suurimman kaupungin evankelis-luterilaisille papeille. Joukossa oli myös pienempien kuntien pappeja, sillä jotkin seurakuntayhtymät ulottuvat usean kunnan alueelle.

Kysely tavoitti 689 pappia, joista 167 kertoi mielipiteensä. Vastausprosentiksi tuli 24. Kyselyyn osallistuttiin Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Kuopiossa, Kouvolassa, Porissa ja Joensuussa.

Uutissuomalainen on Aamupostin, Etelä-Suomen Sanomien, Karjalaisen, Keski-Uusimaan, Keskisuomalaisen, Länsi-Uusimaan, Savon Sanomien ja Uusimaan yhteinen uutistoimitus. Lehdet tavoittavat yhteensä yli miljoona lukijaa.

Kymmenen tamperelaispappia olisi valmis vihkimään

Tampereen seurakunnissa tehtiin oma verkkokysely pappien mielipiteistä lokakuussa.

Vastanneista niukka enemmistö eli 33 pappia kannattaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä. Kielteisen kannan otti 28 pappia.

Niukka enemmistö eli 36 pappia aikoo noudattaa kaikissa tapauksissa kirkon linjaa. Kymmenen tamperelaispappia aikoo vihkiä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja, vaikka kirkko edelleen linjaisi, että avioliitto on vain naisen ja miehen välinen. 15 pappia ei aio vihkiä samaa sukupuolta olevia missään tapauksessa.

Tamperelaiset, papit ja avioliittolaki -verkkokysely lähetettiin 84 papille, joista 61 vastasi.

 

 

 Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi